Członkowie WHO

Jak wiadomo, Światowa Organizacja Zdrowia powstała w 1948 roku. Jednak o jej powstaniu zadecydowano już dwa lata wcześniej, czyli w 1946 roku na spotkaniu zorganizowanym w Nowym Jorku. Wówczas podjęto decyzję o powołaniu do życia tego rodzaju instytucji. To za sprawą ONZ została zwołana Międzynarodowa Komisja Zdrowia, która zatwierdziła oraz uchwaliła obecność WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia. Aż sześćdziesiąt jeden krajów ratyfikowało powstanie tego typu instytucji. 7 kwietnia 1948 roku oficjalnie została powołana do życia Światowa Organizacja Zdrowia, która już w tamtym okresie posiadała liczbę członków równą osiemdziesiąt osiem. Jednak z biegiem lat ta liczba stale rosła. Obecnie wynosi na sto dziewięćdziesiąt trzy kraje członkowskie, które należą bezpośrednio do struktury oraz zaleceń ustanawianych przez Światową Organizację Zdrowia. Nie dziwi więc fakt, że opisywana w danym momencie instytucja ma takie duże wpływy na arenie międzynarodowej oraz na całym świecie.