Finansowanie organizacji

Niestety Światowa Organizacja Zdrowia musi być dofinansowana i to bardzo rozlegle oraz w dużych ilościach. Ilość projektów oraz prowadzonych przez nią operacji poprawienia stanu zdrowia oraz poziomu samopoczucia ludzkości jest zdumiewająca. To wszystko jednak kosztuje. Nie dziwi więc fakt, że organizacja potrzebuje pieniędzy, a raczej dotacji na wprowadzenie kolejnych działań. W tym przypadku dofinansowaniem zajmują się kraje członkowskie, które bezpośrednio wchodzą w skład tego typu instytucji. Każdy kraj, który jest krajem członkowskim zobowiązuje się na wpłacenie określonej sumy dla poprawienia warunków oraz umożliwienia organizacji poprawnego dalszego funkcjonowania na rzecz społeczeństwa. Jednak jest to bardzo dobra inwestycja, na której wszyscy korzystamy. Światowa Organizacja Zdrowia jest tak rozległa organizacją, że potrzebuje pieniędzy na rozwój. Nie należy jednak żałować wydanych prze państwo pieniędzy, gdyż zwróci się to wszystko z nadwyżką w postaci odpowiedniego poziomu zdrowia społeczeństwa zamieszkującego tereny naszej planety. Jest to inwestycja w przyszłości i tak ją należy traktować.