Jak się dobrze starzeć

W znacznej mierze od nas zależy, co zrobimy z naszą „starością” może być żałosna albo kwitnąca. Ale kwitnąca starość nie zdarza się bez naszego udziału, musimy nad nią popracować. Praktycznie biorąc musimy wytworzyć u siebie pozytywną postawę wobec życia, rozsądnie dbać o nasze zdrowie, unikając wpadania w hipochondrię. Zagadnienie pieczy nad zdrowiem obejmuje właściwe odżywianie, wystarczającą ilość ruchu i podniet umysłowych. Dobre stosunki z innymi ludźmi wzbogacają i ożywiają naszą sferę emocjonalną. Nie jest moim zamiarem przedstawienie kompendium geriatrii ani wartości kalorycznej artykułów żywnościowych, ani względnych korzyści z uprawiania jogi i innych ćwiczeń, ani też za i przeciw kształcenia dorosłych i psychoterapii. Praca nad poprawą jakości naszego życia może wydawać się sprawą beznadziejną, ale przecież wszyscy jesteś my zmuszeni robić to nieustannie. Dzieci i młodzież muszą uczyć się, aby osiągnąć lepsze „szanse życiowe”, w średnim wieku ludzie wytężają swe siły, by zaspokoić ambicje i osiągnąć określony cel. W późniejszym życiu zbyt wielu spośród nas zaprzestaje jakichkolwiek wysiłków. Możemy nasze życie poprawić w prosty sposób przez zmianę nie których nawyków, być może utrwalonych w ciągu wielu lat i w miarę upływu czasu coraz bardziej dla nas szkodliwych. Z tego właśnie punktu widzenia rozpatruję powyższe aspekty zdrowia aktywnego. Na przykład problem wystarczającej ilości wysiłku fizycznego ma swe źródło w zmniejszającej się od dzieciństwa tak zwanej „kinezofilii”. Jest to słowo używane do określenia instynktownej potrzeby ruchu, przejawiającej się w nieustannej ruchliwości dzieci. Nie potrafią one usiedzieć spokojnie i dzięki temu ich fizjologiczna potrzeba wysiłku zostaje w pełni zaspokojona. Nie wiadomo, dlaczego kinezofilia zmniejsza się, kiedy osiągamy dojrzałość mogłoby to być fascynującym przedmiotem badań naukowych. Współczesne nawyki kulturalne współdziałają w dalszym zmniejszaniu się tej cechy i dlatego dorośli, ci młodsi i ci Starsi, powinni świadomie starać się o zapewnienie sobie wystarczającej ilości wysiłku fizycznego.