Rekrutacja do WHO

Jednak nie każdy kraj Mozę stać się bezpośrednio członkiem Światowej Organizacji Zdrowia. Oczywiście każde państwo ma możliwość ubiegania się o członkostwo w tego rodzaju instytucji. Jednak czy zostanie przyjęte, to się okazuje dopiero w przyszłości. Każdy kraj członkowski ma za zadanie wysyłania delegacji do Światowego Zgromadzenia Zdrowia. Jak wiemy, jest to najważniejszy organ decyzyjny opisywanej w danej chwili instytucji. Tego rodzaju organ decyduje o tym, czy dany kraj, który stara się o członkostwo w instytucji Mozę zostać przyjęty. Oczywiście każda delegacja kraju członkowskiego może zabrać w tym przypadku głos oraz wyrazić swoją opinię. Jednak i tak, spór czy dany kraj ubiegający się o członkostwo zostanie przyjęty zostaje rozstrzygnięty poprzez zwyczajne głosowanie zgromadzonych osób wchodzących w skład Światowego Zgromadzenia Zdrowia. Gdy państwo zdobędzie większość głosów za, Łówcz automatycznie staje się krajem członkowskim oraz może korzystać z przywilejów bycia państwem, które wchodzi w skład Światowej Organizacji Zdrowia.